Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30410
Title: Phương pháp đánh giá độ tin cậy thoát vỏ của đạn xuyên ổn định bằng cánh
Authors: Đỗ, Văn Minh
Nguyễn, Hải Minh
Bùi, Xuân Sơn
Nguyễn, Quang Tuân
Nguyễn, Kỳ Nam
Keywords: Đạn xuyên thoát vỏ ổn định bằng cánh
Quá trình thoát vỏ
Phương pháp giải tích
Phương pháp số
Độ tin cậy
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.91-96
Abstract: Đạn xuyên thoát vỏ ổn định bằng cánh đang được sử dụng rộng rãi để tiêu diệt xe tăng và các phương tiện bọc thép hiện đại. Độ tin cậy của quá trình thoát vỏ ảnh hưởng lớn tới ổn định đường bay và tản mát điểm chạm của đạn. Bài báo này trình bày phương pháp giải tích và phương pháp mô phỏng số để đánh giá độ tin cậy của quá trình thoát vỏ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30410
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.