Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30410
Nhan đề: Phương pháp đánh giá độ tin cậy thoát vỏ của đạn xuyên ổn định bằng cánh
Tác giả: Đỗ, Văn Minh
Nguyễn, Hải Minh
Bùi, Xuân Sơn
Nguyễn, Quang Tuân
Nguyễn, Kỳ Nam
Từ khoá: Đạn xuyên thoát vỏ ổn định bằng cánh
Quá trình thoát vỏ
Phương pháp giải tích
Phương pháp số
Độ tin cậy
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.91-96
Tóm tắt: Đạn xuyên thoát vỏ ổn định bằng cánh đang được sử dụng rộng rãi để tiêu diệt xe tăng và các phương tiện bọc thép hiện đại. Độ tin cậy của quá trình thoát vỏ ảnh hưởng lớn tới ổn định đường bay và tản mát điểm chạm của đạn. Bài báo này trình bày phương pháp giải tích và phương pháp mô phỏng số để đánh giá độ tin cậy của quá trình thoát vỏ.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30410
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.46 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.89.248


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.