Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30411
Title: Xác định lực gây mất ổn định kết cấu thân trên lồng xay máy nghiền rác hữu cơ trong các nhà hàng
Authors: Võ, Huy Hoàn
Bùi, Văn Bình
Phạm, Hải Trình
Keywords: Máy nghiền rác hữu cơ
Tải trọng mất ổn định
Dạng mất ôn định
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.85-90
Abstract: Phân tích ổn định của kết cấu là một trong những nghiên cứu quan trọng đối với các kết cấu chịu tải trọng trong mặt phẳng. Những thông tin về dạng mất ổn định và tải trọng giới hạn khi kết cấu bắt đầu mất ổn định giúp cho việc thiết kế, lựa chọn vật liệu, thay đổi hình dạng hình học hay bố trí các vị trí của các phần tư trong kết cấu để đạt được khả năng chịu tải tốt nhất. Bài báo trình bày kết quả tính toán tải trọng giới hạn mất ổn định, dạng mất ổn định của kết cấu thân trên lồng xay máy nghiền rác hữu cơ dùng trong nhà hàng, khách sạn. Trong đó, ảnh hưởng của vị trí bố trí lỗ khoét với một số vật liệu và độ dày thành lồng khác nhau được khảo sát.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30411
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 35.173.35.159


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.