Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30414
Title: Nghiên cứu đặc tính quang học của vật liệu ép nóng đa tinh thể Magie Florua ứng dụng cho chế tạo bộ lọc hồng ngoại
Authors: Nguyễn, Tuấn Hiếu
Nguyễn, Bá Long
Keywords: Bộ lọc hồng ngoại
Magic Florua
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.69-72
Abstract: Thông qua việc tìm hiểu về đặc tính quang học của vật liệu ép nóng đa tinh thể Magie Florua, xác định phạm vi bước sóng sử dụng của vật liệu. Qua đó, khẳng định tính ưu việt của vật liệu đa tinh thể Magie Florua trong ứng dụng chế tạo bộ lọc hồng ngoại.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30414
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
932.63 kBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.