Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30415
Nhan đề: Xây dựng hệ phương trình hoạt động học cho tàu không người lái trên mặt nước
Tác giả: Nguyễn, Nhật Duy
Võ, Tuyển
Từ khoá: Mô hình động học
Tàu không người lái
Vị trí
Vận tốc
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.61-68
Tóm tắt: Để thực hiện việc xây dựng phương trình động học cho tàu không người lái trên mặt nước, nội dung bài báo đề cập tới việc định nghĩa các hệ quy chiếu và các biến của chuyển động như vị trí, vận tốc, vận tốc góc của tàu trong các hệ tọa độ. Qua việc phân tích các chuyển động, vị trí của tàu, tức là quan tâm đến khía cạnh hình học của chuyển động, từ đó sẽ xây dựng hệ phương trình động học cho tàu không người lái trên mặt nước được biểu diễn dưới dạng mô hình toán.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30415
ISSN: 0866-7056
Bộ sưu tập: Cơ khí Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.