Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30415
Title: Xây dựng hệ phương trình hoạt động học cho tàu không người lái trên mặt nước
Authors: Nguyễn, Nhật Duy
Võ, Tuyển
Keywords: Mô hình động học
Tàu không người lái
Vị trí
Vận tốc
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.61-68
Abstract: Để thực hiện việc xây dựng phương trình động học cho tàu không người lái trên mặt nước, nội dung bài báo đề cập tới việc định nghĩa các hệ quy chiếu và các biến của chuyển động như vị trí, vận tốc, vận tốc góc của tàu trong các hệ tọa độ. Qua việc phân tích các chuyển động, vị trí của tàu, tức là quan tâm đến khía cạnh hình học của chuyển động, từ đó sẽ xây dựng hệ phương trình động học cho tàu không người lái trên mặt nước được biểu diễn dưới dạng mô hình toán.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30415
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.88 MBAdobe PDF
Your IP: 3.81.172.77


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.