Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30417
Title: Mô hình thương mại khóa công nghệ tại khu công nghệ phần mềm Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (IPT)
Authors: Lê, Nhật Quang
Keywords: Thương mại hóa công nghệ
Chuyên giao công nghệ
Ươm tạo doanh nghiệp
Hỗ trợ khởi nghiệp
Liên kết giữa Đại học
Doanh nghiệp
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.56-60
Abstract: Bài báo trình bày nhanh các mô hình Chuyển giao công nghệ (CGCN) thông qua vườn ươm trong Trường Đại học và giúp cho việc thương mại hóa công nghệ (TMHCN) diễn ra hiệu quả. Mô hình này cũng đã được áp dụng bước đầu thành công tại Khu Công nghệ Phần mềm, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQGTPHCM).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30417
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.38 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.