Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30420
Title: Ngành Khí tượng Thủy văn trong thời kỳ 4.0 và một số định hướng phát triển
Authors: Hoàng, Đức Cường
Keywords: Khí tượng Thủy văn
Thời kỳ 4.0
Định hướng phát triển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13(339) .- Tr.6-8
Abstract: Biến đổi của khí hậu toàn cầu đã và đang tác động mạnh mẽ tới nước ta, tình hình thời tiết cực đoan biến động khó lường, xuất hiện ngày càng nhiều cả về cường độ và tần suất. Trước tình hình đó, Ngành Khí tượng Thủy văn đã đẩy mạnh chiến lược hiện đại hóa Ngành trong đó tập trung vào những định hướng mũi nhọn: Công nghệ mới và cập nhật công nghệ trong thời kỳ 4.0 và đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực từng bước nâng cao chất lượng công tác dự báo góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội, giảm thiểu thiệt hại tính mạng con người và tài sản do thiên tai có nguồn gốc khí tượng thủy văn gây ra.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30420
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDF
Your IP: 18.234.97.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.