Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30422
Nhan đề: Hình tượng Thiên Chúa và Thánh nữ Maria (qua đại tự, câu đối Hán Nôm nhà thờ Công giáo Việt Nam)
Tác giả: Nguyễn, Hồng Dương
Từ khoá: Hình tượng
Thiên Chúa
Thánh nữ Maria
Văn tự Hán Nôm
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 07 .- Tr.13-23
Tóm tắt: Với Công giáo ở Việt Nam, Thiên Chúa và Thánh nữ Maria được đề cập đến dưới nhiều thể loại, loại hình nghệ thuật khác nhau. Ngoài Kinh thánh (Cựu ước và Tân ước) còn có các sách Giáo lý của Hội thánh Công giáo, Kinh bổn tập trung giải đáp những tín lý Công giáo, trong đó có tín lý về Thiên Chúa và Thánh nữ Maria. Bài viết đề cập đến hình tượng Thiên Chúa và Thánh nữ Maria qua nguồn tư liệu đại tự, câu đối, văn khắc Hán Nôm, ngõ hầu góp thêm tư liệu cho văn học Công giáo Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30422
ISSN: 0494 - 6928
Bộ sưu tập: Nghiên cứu Văn học

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.06 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.