Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30434
Title: KHẢO SÁT HIỆU QUẢ PHÒNG TRỊ BỆNH THỐI ĐẾ CỦ HÀNH TÍM CỦA XẠ KHUẨN Streptomyces albaduncus TRONG ĐIỀU KIỆN NGOÀI ĐỒNG VÀ TỒN TRỮ
Authors: Nguyễn, Đắc Khoa
Huỳnh, Hữu Hậu
Nguyễn, Quang Tiến
Keywords: Công nghệ sinh học tiên tiến
Issue Date: 2019
Abstract: Bệnh thối đế củ do Fusarium oxysporum là một bệnh gây ảnh hưởng nghiêm trọng trên ruộng hành tím. Mục tiêu của đề tài là khảo sát được hiệu quả giảm bệnh thối đế hành tím của xạ khuẩn S. albaduncus được xử lý ở mật số 108 bt/mL trong điều kiện ngoài đồng bằng phương pháp áo củ và chủng vào đất; phun trực tiếp vào củ trong điều kiện tồn trữ. Hiệu quả giảm bệnh thối đế củ của huyền phù bào tử xạ khuẩn Streptomyces albaduncus chưa khảo sát được do F. oxysporum không biểu hiện ở điều kiện ngoài đồng. Khảo sát được hiệu quả giảm bệnh thối ướt của huyền phù xạ khuẩn S. albaduncus ở mật số 108 bt/mL trong điều kiện ngoài đồng. Kết quả cho thấy nghiệm thức áo củ có khả năng duy trì hiệu quả giảm bệnh thối ướt. Trong điều kiện tồn trữ, nghiệm thức áo củ với huyền phù xạ khuẩn S. albaduncus mật số 108 bt/mL có khả năng duy trì khả năng giảm bệnh thối đế do nấm F. oxysporum gây ra đến 35 ngày sau chủng bệnh tại Phường 1 và tại xã Vĩnh Hải. Từ khóa: Fusarium oxysporum, hành tím, Streptomyces albaduncus, thối đế củ thối ướt, xạ khuẩn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30434
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.96 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.247.69


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.