Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30472
Title: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG KHÁNG OXY HÓA CỦA DỊCH TRÍCH CAROTENOID TỪ VI KHUẨN Bacillus spp. PHÂN LẬP Ở TỈNH KIÊN GIANG
Authors: Nguyễn, Minh Chơn
Trương, Đệ
Keywords: Công nghệ sinh học tiên tiến
Issue Date: 2019
Abstract: Carotenoid là nhóm sắc tố khá phổ biến trong tự nhiên được tìm thấy nhiều ở thực vật, tảo, vi khuẩn,… Các carotenoid có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ màng tế bào khỏi nhiệt độ cao, cường độ tia tử ngoại mạnh hay các tác nhân oxy hóa khác. Đề tài này được thực hiện nhằm đánh giá khả năng kháng oxy hóa của dịch trích carotenoid từ vi khuẩn Bacillus spp. phân lập được ở tỉnh Kiên Giang. Hàm lượng carotenoid tổng có trong dịch trích thô có giá trị thấp, ở mức từ 0,09 – 0,4%. Khảo sát khả năng khử gốc DPPH trên dịch trích thô đã xác định được dịch trích từ dòng ND4-4 có hoạt tính tốt nhất trong 5 dòng, giá trị IC50 (1,92 μg/mL), và tốt hơn đối chứng β-carotene (2,2 μg/mL). Các mẫu dịch trích (nồng độ 1 mg/mL) có khả năng khử ion Fe3+, trong đó dòng SS6-3 khử tốt nhất với giá trị tương đương nồng độ β-carotene 0,84 μg/mL; dòng thấp nhất là HS3-7 và ND4-4 chỉ đạt 0,29 μg/mL. Dịch trích carotenoid thô được phân đoạn thông qua phương pháp sắc ký cột, thu được từ 5 phân đoạn ở các dịch trích HS3- 7, HT5-1, HT9-3, ND4-4 và 6 phân đoạn đối với SS6-3. Các phân đoạn có bước sóng hấp thụ cực đại (λmax) ở vùng 450 – 460 nm. Carotenoid từ dòng ND4-4 được dự đoán là lycopene hoặc các dẫn xuất từ chất này, trong khi đó lutein, zeaxanthin, β-cryptoxanthin là các thành phần chủ yếu trong dịch trích từ dòng SS6-3. Từ khóa: Bacillus, Carotenoid, DPPH, kháng oxy hóa, sắc ký cột
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30472
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.49 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.