Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30473
Title: Có hay không tinh thần Kitô giáo trong cấu tứ Đây thôn Vĩ Dạ
Authors: Hồ, Quốc Hùng
Keywords: Tinh thần Kitô giáo
Đây thôn Vĩ Dạ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Nghiên cứu Văn học;Số 07 .- Tr.129-133
Abstract: Bài viết này nhằm soi xét lại một khía cạnh mà chúng tôi ngờ là có liên quan đến tư duy tôn giáo (chứ không phải học thuyết) và nói rõ là chỉ dừng lại ở việc góp thêm hướng tiếp cận khoa học chứ không có ý tranh luận hay phản biện cách hiểu về bài thơ nổi tiếng Đây thôn Vĩ Dạ của Hàn Mặc Tử đã từng làm hao tốn bao nhiêu giấy mực của các nhà phê bình từ trước đến nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30473
ISSN: 0494 - 6928
Appears in Collections:Nghiên cứu Văn học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.9 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.