Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30484
Title: Phát huy tiềm năng thế mạnh tỉnh Hải Dương đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
Authors: Nguyễn, Kim Thúy
Keywords: Hải Dương
Phát triển Kinh tế - xã hội
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 26 .- Tr.101-102
Abstract: Với sự cố gắng phấn đấu của toàn Đảng bộ, nhân dân tỉnh Hải Dương, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục ổn định, kinh tế đạt mức tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP theo giá so sánh 2010) ước tăng 9,04% so với cùng kỳ, cao nhất trong 10 năm trở lại đây. Đây là kết quả quan trọng tạo đà để Hải Dương thực hiện thắng lợi kế hoạch năm 2018.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30484
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.74 MBAdobe PDF
Your IP: 3.222.251.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.