Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30493
Title: Xây dựng mô hình thử nghiệm phân tích ồn rung của động cơ điện và hộp số trên ô tô điện
Authors: Phạm, Văn Thắng
Nguyễn, Sĩ Đỉnh
Trần, Thành Nam
Keywords: NVH
Phân tích phổ
FFT
Beamforming
Cường độ âm
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.40-44
Abstract: Ngày nay, phương pháp phân tích ồn, rung là một trong những phương pháp được sử dụng để chẩn đoán các hư hỏng của các bộ truyền động, các chi tiết máy trong hệ thống cơ khí và trên ô tô. Ngoài ra, nó còn được ứng dụng để xác định các nguồn ô nhiễm tiếng ồn phát sinh trong quá trình khai thác các phương tiện này mà không phải tháo dở để kiểm tra. Bài báo trình bày phương pháp xây dựng một mô hình thực nghiệm để khảo sát tiếng ồn và rung động phát ra từ động cơ điện cũng như của hộp số trên ô tô điện, qua đó xác định các dạng hư hỏng phổ biến của chúng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30493
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.253.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.