Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30493
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorPhạm, Văn Thắng-
dc.contributor.authorNguyễn, Sĩ Đỉnh-
dc.contributor.authorTrần, Thành Nam-
dc.date.accessioned2020-08-06T01:41:19Z-
dc.date.available2020-08-06T01:41:19Z-
dc.date.issued2020-
dc.identifier.issn0866-7056-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30493-
dc.description.abstractNgày nay, phương pháp phân tích ồn, rung là một trong những phương pháp được sử dụng để chẩn đoán các hư hỏng của các bộ truyền động, các chi tiết máy trong hệ thống cơ khí và trên ô tô. Ngoài ra, nó còn được ứng dụng để xác định các nguồn ô nhiễm tiếng ồn phát sinh trong quá trình khai thác các phương tiện này mà không phải tháo dở để kiểm tra. Bài báo trình bày phương pháp xây dựng một mô hình thực nghiệm để khảo sát tiếng ồn và rung động phát ra từ động cơ điện cũng như của hộp số trên ô tô điện, qua đó xác định các dạng hư hỏng phổ biến của chúng.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.40-44-
dc.subjectNVHvi_VN
dc.subjectPhân tích phổvi_VN
dc.subjectFFTvi_VN
dc.subjectBeamformingvi_VN
dc.subjectCường độ âmvi_VN
dc.titleXây dựng mô hình thử nghiệm phân tích ồn rung của động cơ điện và hộp số trên ô tô điệnvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.