Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30494
Nhan đề: Khảo luận tầm nguyên từ song thanh, điệp vận, điệp âm trong Ức Trai thi tập
Tác giả: Nguyễn, Thị Thanh Chung
Từ khoá: Khảo luận tầm nguyên
Song thanh
Điệp vận
Diệp âm
Ức Trai thi tập
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Hán Nôm;Số 01 .- Tr.19-34
Tóm tắt: Bài viết này khảo luận tầm nguyên từ song thanh, điệp vận, điệp âm trong ức Trai thi tập của Nguyễn Trãi với tổng số 119 từ. Các từ song thanh, điệp vận, điệp âm thuộc Ức Trai thi tập gồm 86,5% là từ được vay mượn và 13,5% là từ được sáng tạo so với tiếng Hán... .
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30494
ISSN: 8066-8639
Bộ sưu tập: Hán Nôm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
4.52 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.