Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30496
Title: Cảm quan Phật giáo trong Tư Dung Vãn của Đào Duy Từ
Authors: Nguyễn, Công Lý
Keywords: Đào Duy Từ
Cảm quan Thiền Phật
Tư Dung vãn
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Hán Nôm;Số 01 .- Tr.11-18
Abstract: Đào Duy Từ (1572-1634) là một nhà Nho, nhưng trong tư tưởng của ông không chỉ thuần túy chịu ảnh hưởng Nho gia, mà ít nhiều còn chịu ảnh hưởng tư tưởng Thiền - Phật. Vấn đề dung hợp tam giáo, trong đó có Nho - Phật là một hiện tượng khá phổ biến trong tư tưởng của các tác giả thời trung đại ở Việt Nam và các nước khu vực văn hóa đồng văn Đông Á.Qua tác phẩm Tư Dung vãn, bài viết này sẽ chỉ rõ vấn đề vừa nêu.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30496
ISSN: 8066-8639
Appears in Collections:Hán Nôm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.25 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.