Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30497
Title: Ảnh hưởng của thông số kết cấu của các chi tiết hệ thống nhiên liệu Diesel kiểu Bosch đến đặc tính phun
Authors: Hoàng, Huy Hoàng
Phùng, Văn Được
Nguyễn, Trung Kiên
Phạm, Văn Thìn
Phạm, Xuân Phương
Keywords: Hệ thống nhiên liệu cơ khí
Đặc tính phun
GT-Fuel
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.28-32
Abstract: Hệ thống nhiên liệu (HTNL) diesel kiểu cơ khí vẫn được dùng tương đối phổ biến trên các động cơ do tuổi thọ và độ tin cậy cao. Bài báo xây dựng mô hình mô phỏng trong phần mem GT-Fuel và hiệu chỉnh bằng các số liệu thực nghiệm với mục đích nghiên cứu ảnh hưởng của các thông số kết cấu (TSKC) của HTNL diesel kiểu Bosch đến đặc tính phun. Kết quả nghiên cứu cho thấy, việc thay đổi các TSKC ảnh hưởng lớn đến đặc tính phun và có thể cung cấp nền tảng kiến thức cho việc nghiên cứu cải tiến và phát triển HTNL.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30497
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.51 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.247.184


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.