Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30503
Title: Ô tô nội đối mặt nhiều khó khăn
Authors: Lam Anh
Thanh Tùng
Keywords: Ô tô nội
Các doanh nghiệp Việt
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cơ khí Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.13-14
Abstract: Các thương hiệu ô tô lớn trong khu vực đang tái cơ cấu, phân công lại chuỗi sản xuất. Trong bối cảnh đó các doanh nghiệp Việt cần làm gì?
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30503
ISSN: 0866-7056
Appears in Collections:Cơ khí Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
677.14 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.25.169


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.