Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30514
Title: Các dấu mốc trong hoạt động đối ngoại của tổng thống Donald Trump
Authors: Thùy Dương
Keywords: Đối ngoại
Tổng thống Mỹ
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 01(262) .- Tr.66-68
Abstract: Ngày 20/1/2017: Donald Trump phát biểu nhậm chức Tổng thống Mỹ, trong đó bài phát biểu tập trung vào việc giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, chia sẻ gánh nặng tài chính trong các liên minh, cũng như hợp tác cùng chống khủng bố.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30514
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
923.5 kBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.