Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30514
Nhan đề: Các dấu mốc trong hoạt động đối ngoại của tổng thống Donald Trump
Tác giả: Thùy Dương
Từ khoá: Đối ngoại
Tổng thống Mỹ
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 01(262) .- Tr.66-68
Tóm tắt: Ngày 20/1/2017: Donald Trump phát biểu nhậm chức Tổng thống Mỹ, trong đó bài phát biểu tập trung vào việc giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, chia sẻ gánh nặng tài chính trong các liên minh, cũng như hợp tác cùng chống khủng bố.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30514
ISSN: 2354-0745
Bộ sưu tập: Châu Mỹ ngày nay

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
923.5 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.