Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30520
Title: Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực của trẻ em
Authors: Huỳnh, Thị Trúc Giang
Lê, Thị Xuân Hoa B1610148
Keywords: Luật Tư pháp
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày lý luận chung về quyền được bảo vệ để không bị bạo lực của trẻ em và quyền của trẻ được bảo vệ trước các hành vi bạo lực trong pháp luật Việt Nam hiện hành và chỉ ra một số bất cập về thực trạng thực hiện pháp luật về quyền được bảo vệ để không bị bạo lực của trẻ em và một số kiến nghị giải pháp
Description: 44tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30520
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.08 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.