Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30527
Title: Chính sách phát triển công nghiệp và kinh tế số của Liên minh Châu Âu trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư và hàm ý đối với Việt Nam
Authors: Nguyễn, Chiến Thắng
Đinh, Mạnh Tuấn
Keywords: Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư
EU
Việt Nam
Doanh nghiệp vừa và nhỏ
Chính sách phát triển
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Thông tin Khoa học Xã hội;Số 07 .- Tr.3-10
Abstract: Trên cơ sở giới thiệu và khảo cứu kinh nghiệm về chính sách phát triển công nghiệp và kinh tế số của Liên minh Châu Âu (EU) trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0), đánh giá tính sẵn sàng của Việt Nam trong phát triển nền kinh tế số, các tác giả đề xuất một số giải pháp cho Việt Nam nhằm tận dụng những thời cơ cũng như vượt qua các thách thức của cuộc cách mạng này.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30527
ISSN: 0866-8647
Appears in Collections:Thông tin Khoa học Xã hội

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.27 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.