Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30530
Title: Đam mê dẫn lối
Authors: Khổng Loan
Keywords: Châu Bùi
Thời trang
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Forbes Việt Nam;Số 02(81) .- Tr.72-75
Abstract: Có rất nhiều cơ hội từ các nền tảng Internet. ba gương mặt thuộc ba ngành nghề khác nhau bước đầu tạo dấu ấn riêng nhờ vào sự bền bỉ, tập trung làm điều đam mê và giỏi.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30530
Appears in Collections:Forbes Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.18 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.143.26


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.