Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30552
Title: Khủng hoảng chính trị ở khu vực Mỹ Latinh
Authors: Nguyễn, Nhâm
Keywords: Mỹ Latinh
Khủng hoảng chính trị
Chính trị
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 01(262) .- Tr.29-36
Abstract: Từ đầu năm đến nay, bất ổn chính trị, nguy cơ hỗn loạn đang lan truyền khắp khu vực Mỹ Latinh từ nước nhỏ đến nước lớn. Venezuela đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị và kinh tế kéo dài; cựu tổng thống Bolivia đã phải sang Mexico tị nạn chính trị sau cuộc bầu cử tổng thống; Chile bạo loạn trước thềm Thượng đỉnh APEC; phe đối lập ở Paraguay muốn bắt đầu một quá trình luận tội chống lại tổng thống...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30552
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.6 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.