Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30555
Title: Quan hệ Mỹ - Trung 2009-2019: diễn biến và tác động
Authors: Nguyễn, Đình Luân
Keywords: Quan hệ
Cạnh tranh
Mỹ
Trung Quốc
Bẫy Thucydies
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Châu Mỹ ngày nay;Số 01 .- Tr.3-17
Abstract: Vào cuối thập niên thứ 7 của nước CHND Trung Hoa (2009-2019) đã diễn ra những sự thay đổi có tính bước ngoặt trong quan hệ Mỹ - Trung kể từ khi hai nước bình thường hoá quan hệ vào tháng 1/1979. Dù có tính toán thế nào thì khi đó giới chiến lược gia Mỹ khó có thể nghĩ rằng khoảng 40 năm sau Trung Quốc lại có thể trở thành đối thủ chiến lược của Mỹ! Qua 6 thập niên tích luỹ dần về lượng, tới thập niên thứ 7, Trung Quốc đã có bước phát triển nhảy vọt về chất và công khai khẳng định quyết tâm dần chiếm lĩnh vị trí trung tâm quyền lực thế giới 1. Lần đầu tiên trong lịch sử cận hiện đại, Trung Quốc - một quốc gia đang phát triển ở phương Đông đã trỗi dậy thách thức trật tự của siêu cường ngoại hạng Mỹ ở phương Tây. Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung đã bước vào hồi quyết liệt, “bẫy Thucydies” đã được giăng sẵn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30555
ISSN: 2354-0745
Appears in Collections:Châu Mỹ ngày nay

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
5.01 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.217.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.