Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30559
Title: Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước theo thời gian thực
Authors: Nguyễn, Quốc Hiệp
Lê, Văn Lập
Nguyễn, Anh Hùng
Đỗ, Hoài Nam
Keywords: Hệ thống giám sát hồ chứa
Viễn thám
GIS
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 706 .- Tr.49-56
Abstract: Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi (Trung tâm) đã kế thừa kết quả nghiên cứu từ các đề tài, (dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ về công nghệ thông tin, thiết bị tự động hóa du Trung tâm chủ trì thực hiện để tích hợp và phát triển thành hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ quản lý, điều hành các công trình thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Hệ thống này được Trung tâm liên tục nâng cấp, cập nhật các công nghệ mới tiên tiến trên thế giới và xây dựng các chức năng nhằm đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý cấp Trung ương và địa phương trên phạm vi cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30559
ISSN: 2525-2208
Appears in Collections:Khí tượng Thủy văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 44.210.77.73


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.