Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30559
Nhan đề: Ứng dụng khoa học công nghệ phục vụ quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước theo thời gian thực
Tác giả: Nguyễn, Quốc Hiệp
Lê, Văn Lập
Nguyễn, Anh Hùng
Đỗ, Hoài Nam
Từ khoá: Hệ thống giám sát hồ chứa
Viễn thám
GIS
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khí tượng Thủy văn;Số 706 .- Tr.49-56
Tóm tắt: Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi (Trung tâm) đã kế thừa kết quả nghiên cứu từ các đề tài, (dự án cấp Nhà nước, cấp Bộ về công nghệ thông tin, thiết bị tự động hóa du Trung tâm chủ trì thực hiện để tích hợp và phát triển thành hệ thống hỗ trợ ra quyết định phục vụ quản lý, điều hành các công trình thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nước, giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, đáp ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp và các ngành kinh tế khác. Hệ thống này được Trung tâm liên tục nâng cấp, cập nhật các công nghệ mới tiên tiến trên thế giới và xây dựng các chức năng nhằm đáp ứng các yêu cầu của cơ quan quản lý cấp Trung ương và địa phương trên phạm vi cả nước.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30559
ISSN: 2525-2208
Bộ sưu tập: Khí tượng Thủy văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.25 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.15.251


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.