Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30572
Title: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu
Authors: Chu, Thanh Hương
Nguyễn, Ngọc Phan
Keywords: Kinh nghiệm quốc tế
Bài học cho Việt Nam
Biến đổi khí hậu
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13(339) .- Tr.59-61
Abstract: Kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu ở một số quốc gia đảo nhỏ như Fiji, Nauru, Papua New Guinea, Vanuatu; một số nước châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Bangladesh và Liên minh châu Âu được nghiên cứu và rút ra các bài học hữu ích cho Việt Nam về huy động nguồn lực và sự tham gia ứng phó với BĐKH; xác định các lĩnh vực ưu tiên trong ứng phó với biến đổi khí hậu; thiết lập nền tảng và cơ chế chia sẻ thông tin; xây dựng cơ chế giám sát thực hiện chính sách biến đổi khí hậu trong thực hiện Chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30572
ISSN: 1859-1477
Appears in Collections:Tài nguyên và Môi trường

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 18.212.120.195


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.