Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30572
Nhan đề: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam về ứng phó với biến đổi khí hậu
Tác giả: Chu, Thanh Hương
Nguyễn, Ngọc Phan
Từ khoá: Kinh nghiệm quốc tế
Bài học cho Việt Nam
Biến đổi khí hậu
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tài nguyên và Môi trường;Số 13(339) .- Tr.59-61
Tóm tắt: Kinh nghiệm về ứng phó với biến đổi khí hậu ở một số quốc gia đảo nhỏ như Fiji, Nauru, Papua New Guinea, Vanuatu; một số nước châu Á như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Bangladesh và Liên minh châu Âu được nghiên cứu và rút ra các bài học hữu ích cho Việt Nam về huy động nguồn lực và sự tham gia ứng phó với BĐKH; xác định các lĩnh vực ưu tiên trong ứng phó với biến đổi khí hậu; thiết lập nền tảng và cơ chế chia sẻ thông tin; xây dựng cơ chế giám sát thực hiện chính sách biến đổi khí hậu trong thực hiện Chiến lược quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30572
ISSN: 1859-1477
Bộ sưu tập: Tài nguyên và Môi trường

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.24 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.