Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30583
Title: Thực trạng và giải pháp phát triển đờn ca tài tử trong du lịch tại thành phố Cần Thơ
Authors: Đào, Ngọc Cảnh
Trần, Thanh Điện
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tiềm năng và thực trạng khai thác du lịch của đờn ca tài tử tại thành phố Cần Thơ, từ đó đề xuất giải pháp và định hướng khai thác đờn ca tài tử trong du lịch tại thành phố Cần Thơ.
Description: 86tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30583
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.