Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30584
Nhan đề: Nghiên cứu xây dựng tuyến du lịch đường sông tại Thành phố Cần Thơ
Tác giả: Lê, Thị Tố Quyên
Đào, Vũ Hương Giang
Từ khoá: Việt Nam học
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển các tuyến du lịch đường sông, từ đó đưa ra các giải pháp xây dựng tuyến du lịch đường sông của TP. Cần Thơ.
Mô tả: 129tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30584
Bộ sưu tập: Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.