Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30584
Title: Nghiên cứu xây dựng tuyến du lịch đường sông tại Thành phố Cần Thơ
Authors: Lê, Thị Tố Quyên
Đào, Vũ Hương Giang
Keywords: Việt Nam học
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá tiềm năng và thực trạng phát triển các tuyến du lịch đường sông, từ đó đưa ra các giải pháp xây dựng tuyến du lịch đường sông của TP. Cần Thơ.
Description: 129tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30584
Appears in Collections:Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.76 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.