Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30590
Title: Xác định hàm lượng canxi trong sữa tươi tiệt trùng và sữa đặc bằng phương pháp chuẩn độ và quang phổ phát xạ nguyên tử ngọn lửa
Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Keywords: Sư phạm Hóa
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Xác định hàm lượng canxi trong sữa đặc và sữa tươi tiệt trùng bằng phương pháp chuẩn độ và quang phổ phát xạ nguyên tử ngọn lửa” được thực hiện nhằm khảo sát và đánh giá phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử và phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử ngọn lửa để xác định hàm lượng canxi sau đó chọn ra phương pháp phù hợp để xác định hàm lượng nguyên tố canxi (Ca) trong mẫu sữa tại một số cửa hàng trên địa bàn Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ và một số mẫu được gửi phân tích tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ.
Description: 82 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30590
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.