Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30590
Nhan đề: Xác định hàm lượng canxi trong sữa tươi tiệt trùng và sữa đặc bằng phương pháp chuẩn độ và quang phổ phát xạ nguyên tử ngọn lửa
Tác giả: Nguyễn, Thị Thu Thủy
Nguyễn, Thị Hồng Nhung
Từ khoá: Sư phạm Hóa
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Đề tài “Xác định hàm lượng canxi trong sữa đặc và sữa tươi tiệt trùng bằng phương pháp chuẩn độ và quang phổ phát xạ nguyên tử ngọn lửa” được thực hiện nhằm khảo sát và đánh giá phương pháp chuẩn độ oxi hóa khử và phương pháp quang phổ phát xạ nguyên tử ngọn lửa để xác định hàm lượng canxi sau đó chọn ra phương pháp phù hợp để xác định hàm lượng nguyên tố canxi (Ca) trong mẫu sữa tại một số cửa hàng trên địa bàn Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ và một số mẫu được gửi phân tích tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Cần Thơ.
Mô tả: 82 tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30590
Bộ sưu tập: Khoa Sư phạm

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.06 MBAdobe PDF
Your IP: 3.230.152.133


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.