Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30593
Title: Khảo sát dư lượng carbaryl và carbofuran trong bắp bằng phương pháp sắc ký lỏng hai lần khối phổ (lc-ms/ms)
Authors: Hoàng, hải yến
Phạm, văn thưởng
Keywords: Sư phạm Hóa
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Luận văn nghiên cứu khảo sát dư lượng carbaryl và carbofuran trong các mẫu bắp bằng phương pháp sắc ký lỏng hai lần khối phổ (LC-MS/MS). Kỹ thuật chiết QuECHERS được sử dụng để chiết, làm sạch carbaryl và carbofuran trong các mẫu bắp. Pha động sắc ký gồm hai hệ dung môi là CH3COONH4 5mM trong H2O:HCOOH 0,1% và CH3COONH4 5mM trong MeOH:HCOOH 0,1%, theo chế độ gradient. Giới hạn định lượng của phương pháp phân tích carbaryl và carbofuran là 10 µg.Kg-1. Hiệu suất thu hồi của phương pháp phân tích carbaryl là 93,95% và carbofuran là 96,56%. Kết quả khảo sát 20 mẫu bắp được thu mua từ 4 chợ và 3 siêu thị ở quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ phát hiện 7 mẫu có dư lượng carbaryl và 6 mẫu có dư lượng carbofuran, nhưng đều nằm trong mức cho phép của Bộ Y tế.
Description: 95 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30593
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.8 MBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.