Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/306
Title: Đề xuất tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông
Authors: Vũ, Thị Ngọc Tú
Keywords: Giá trị sống
Hoạt động học tập
Quan hệ xã hội
Học sinh
Trung học phổ thông
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 425 .- Tr.61-64, bìa 3
Abstract: Bài viết đề xuất các tiêu chí đánh giá một số giá trị sống của học sinh trung học phổ thông được thể hiện trong hoạt động học tập, trong hoạt động của bản thân, trong quan hệ với xã hội nhằm giúp các em củng cố và phát triển định hướng giá trị sống phù hợp với hệ giá trị chung của xã hội.
URI: http://172.18.63.105/jspui/handle/123456789/306
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_716.55 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 34.200.252.156


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.