Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30619
Title: Ứng dụng lực mao dẫn trong việc tách nước ra khỏi đất cho các công trình
Authors: Nguyễn, Quốc Văn
Trịnh, Trung Hiếu
Keywords: Ứng dụng lực mao dẫn
Tách nước ra khỏi đất
Cho các công trình
Issue Date: 2020
Series/Report no.: Tạp chí Cầu đường Việt Nam;Số 04 .- Tr.18-21
Abstract: Công tác tách nước ra khỏi đất mà vẫn giữ nguyên pha rắn là vấn đề vô cùng quan trọng và đã được quan tâm rất nhiều trên thế giới. Tách nước mà không mang theo hạt đất thì nước sẽ trong, hệ thống thoát nước sẽ không bị tắc trong quá trình sử dụng. Bài báo này trình bày một ứng dụng rất độc đáo của lực mao dẫn trong việc tách nước ra khỏi đất có thể áp dụng cho các công trình cầu đường, hầm, sân bóng, sân golf.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30619
ISSN: 1859-459X
Appears in Collections:Cầu đường Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.80.3.192


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.