Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30624
Title: Phát triển năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn thông qua hệ thống bài tập hóa học lớp 10, ban cơ bản
Authors: Bùi, Phương Thanh Huấn
Nguyễn, Thị Thanh Ngân
Keywords: Sư phạm Hóa
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài tuyển chọn và xây dựng hệ thống bài tập hóa học lớp 10, ban cơ bản nhằm phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn tập trung chủ yếu vào các nội dung gồm chương 5- Nhóm Halogen, chương 6- Oxi – Lưu huỳnh, chương 7- Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học. Đề tài đã tuyển chọn và xây dựng được 200 bài tập hóa học, trong đó 123 bài tập trắc nghiệm và 77 bài tập tự luận. Trong số các bài tập đó, tôi đã chọn ra 10 bài tập trắc nghiệm để kiểm tra đánh giá NLVDKTHHVTT của học sinh lớp 10 trường THPT Phan Ngọc Hiển, kết quả đánh giá cho thấy việc phát triển NLVDKVTT cho HS thông qua hệ thống bài tập hóa học là thật sự cần thiết. Thông qua hệ thống bài tập, có thể đánh giá thực trạng năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn của học sinh lớp 10, mặt khác, còn góp phần phát triển năng lực vận dụng kiến thức hóa học vào thực tiễn cho học sinh.
Description: 129 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30624
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDF
Your IP: 18.204.2.231


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.