Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30628
Title: Đánh giá nhĩ lượng của bệnh nhân khe hở vòm miệng bị viêm tai giữa ứ dịch
Authors: Khiếu, Hữu Thanh
Nguyễn, Đình Phúc
Lương, Thị Minh Hương
Keywords: Khe hở vòm miệng
Nhĩ lượng đồ
Viêm tai giữa ứ dịch
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.1-4
Abstract: Mục tiêu nghiên cứu là phân tích đặc điểm nhĩ lượng của bệnh nhân khe hở vòm miệng (KHVM) bị viêm tai giữa ứ dịch (VTGƯD). Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu mô tả 56 bệnh nhân KHVM bị viêm tai giữa ứ dịch chưa được tạo hình vòm miệng tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam Cuba, Hà Nội năm 2016. Bệnh nhân được chẩn đoán qua nội soi, đánh giá sự thay đổi về màu sắc, hình dạng màng nhĩ. Nhĩ lượng được đo bằng máy Interacoustic AT235. Kết quả nghiên cứu cho thấy, tỷ lệ các triệu chứng cơ năng như dụi tai, nghe kém, lắc đầu tương ứng là 12,5, 3,6 và 3,6%. Màng nhĩ dày đục 24,1%, có mức dịch chiếm 14,3%, dịch màu vàng kem chiếm 83%. Trung bình thể tích ống tai ngoài là 0,52±0,22 ml; độ thông thuận là 0,20±0,39 ml; áp lực tai giữa là -146,4±116,4 daPa. Nhĩ lượng hình phẳng B chiếm chủ yếu (58,3%), nhĩ lượng hình đồi C chiếm 28,6%. Nhĩ lượng đồ dạng B chủ yếu gặp ở màng nhĩ màu vàng kem, chiếm tỷ lệ 91,8%. Kết luận: nhĩ lượng đồ dạng B và C tương ứng ở bệnh nhân KHVM bị VTGƯD là 58,3 và 28,6%.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30628
ISSN: 1859-4794
Appears in Collections:Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
740.36 kBAdobe PDF
Your IP: 18.215.62.41


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.