Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30629
Title: Khảo sát hàm lượng bisphenol a trong hóa đơn in nhiệt bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò uv - vis
Authors: Hoàng, Hải Yến
Võ, Trường Giang
Keywords: Sư phạm Hóa
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đề tài “Khảo sát hàm lượng Bisphenol A trong hóa đơn in nhiệt bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò UV-VIS” khảo sát hàm lượng Bisphenol A (BPA) trong 20 mẫu hóa đơn in nhiệt bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao đầu dò UV VIS ở bước sóng 243 nm. Điều kiện chiết BPA được tối ưu bằng dung môi methanol (MeOH) ở nhiệt độ 40oC trong thời gian 1 giờ. Pha động sắc ký gồm MeOH:H2O (70:30), tốc độ dòng 1,0 mL/phút. Giới hạn phát hiện của phương pháp là 321,15 mg.Kg-1, giới hạn định lượng là 1059,80 mg.Kg- 1. Hiệu suất thu hồi trong khoảng từ 97,82 đến 100,49%. Kết quả khảo sát 20 mẫu hóa đơn giấy in nhiệt được thu thập từ một số cửa hàng, quán ăn, siêu thị, ... trên địa bàn quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ cho thấy 20/20 mẫu có chứa BPA với hàm lượng từ 0,57 – 1,98%, vượt mức cho phép theo Quy định Đăng ký, Đánh giá và Cấp phép sử dụng hóa chất (REACH) của Nghị viện và Hội đồng Châu Âu từ 28,5 – 99 lần.
Description: 86 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30629
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.88 MBAdobe PDF
Your IP: 44.192.112.123


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.