Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30634
Nhan đề: Phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có hoạt tính kháng Erwinia carotovora từ đất trồng sâm Ngọc Linh tại Quảng Nam
Tác giả: Trương, Thị Chiên
Nguyễn, Thị Thanh Mai
Nguyễn, Xuân Cảnh
Nguyễn, Ngọc Lan
Nguyễn, Thị Hiền
Trần, Bảo Trâm
Từ khoá: Vi khuẩn
Hoạt tính kháng
Erwinia carotovora
Đất trồng sâm Ngọc Linh
Quảng Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam;Số 61(12) .- Tr.32-35
Tóm tắt: Nghiên cứu này được thực hiện với mục đích phân lập và tuyển chọn chủng vi khuẩn có khả năng đối kháng với vi khuẩn Erwinia carotovora gây bệnh thối nhũn ở cây trồng từ các mẫu đất trồng sâm Ngọc Linh thu tại huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam. Bằng phương pháp khuếch tán trên đĩa thạch đã sàng lọc và xác định được 8 chủng trong số 65 chủng vi khuẩn phân lập có khả năng đối kháng với vi khuẩn E. carotovora gây bệnh thối nhũn. Chủng K29 được xác định là vi khuẩn gram dương, có khả năng sinh enzyme và đồng hóa/lên men được nhiều nguồn cacbon, có hoạt tính kháng khuẩn mạnh nhất với đường kính vòng kháng E. carotovora lên tới 27 mm và có quan hệ với loài Bacillus amyloliquidefaciens ở mức độ tương đồng 99,44%.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30634
ISSN: 1859-4794
Bộ sưu tập: Khoa học & Công nghệ Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
725.26 kBAdobe PDF
Your IP: 18.208.186.139


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.