Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30640
Title: Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn và chuyển nhượng vốn
Authors: Lê, Thị Nguyệt Châu
Trần, Thúy Huỳnh B1602256
Keywords: Luật Thương mại
Issue Date: 2020
Abstract: Đề tài luận văn trình bày quy định pháp luật hiện hành về thuế thu nhập cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư và chuyển nhượng vốn. Từ đó chỉ ra những bất cập và giải pháp hoàn thiện.
Description: 56 trang
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30640
Appears in Collections:Khoa Luật

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.