Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30643
Title: Rèn luyện kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 3 bằng sơ đồ tư duy
Authors: Lê, Ngọc Hóa
Trương, Thị Thu Hiền
Keywords: Giáo dục Tiểu học mầm non
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu và thiết kế giáo án tổ chức các hoạt động dạy học phân môn Kể chuyện lớp 3 bằng sơ đồ tư duy nhằm phát triển kĩ năng nghe, nói và kỹ năng kể chuyện sáng tạo cho học sinh lớp 3.
Description: 91 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30643
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.51 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.