Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30652
Nhan đề: Tăng cường chức năng tổ chức, điều tiết của nhà nước đối với doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường
Tác giả: Đặng, Xuân Hoan
Đỗ, Thị Kim Tiên
Từ khoá: Chức năng
Tổ chức điều tiết
Doanh nghiệp
Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
Năm xuất bản: 2020
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Quản lý Nhà nước;Số 294 .- Tr.11-16
Tóm tắt: Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự phát triển của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, bên cạnh những cơ hội, doanh nghiệp ở nước ta đang gặp phải những thách thức về cạnh tranh phát triển và những hệ lụy từ dịch bệnh, thiên tai... Thực tiễn này đòi hỏi Nhà nước phải tăng cường chức năng tổ chức và điều tiết doanh nghiệp.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30652
ISSN: 2354-0761
Bộ sưu tập: Quản lý Nhà nước

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.21 MBAdobe PDF
Your IP: 52.23.219.12


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.