Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30655
Title: Phát triển năng lực phản biện cho HS lớp 4 thông qua dạy học phân môn Kể chuyện
Authors: Lê, Ngọc Hóa
Lâm, Thị Ngọc Diễm
Keywords: Giáo dục Tiểu học mầm non
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn về quan điểm dạy học phát triển năng lực phản biện cho học sinh, từ đó đề xuất một số biện pháp sư phạm nhằm phát triển năng lực phản biện cho học sinh thông qua việc dạy học phân môn Kể chuyện lớp 4.
Description: 68 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30655
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.