Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30656
Title: Tổ chức dạy học lịch sử lớp 4 bằng học thông qua trải nghiệm
Authors: Trịnh, Thị Hương
Lưu, Ngọc Diệu
Keywords: Giáo dục Tiểu học mầm non
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề học trải nghiệm trong dạy học lịch sử ở tiểu học. Đề xuất một số hình thức tổ chức hoạt động trải nghiệm trong dạy học môn Lịch sử lớp 4. Từ đó, cụ thể hóa mô hình học trải nghiệm vào tổ chức cho học sinh lớp 4 học lịch sử thông qua thiết kế một số hoạt động trải nghiệm.
Description: 136 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30656
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 54.173.214.227


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.