Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30659
Title: PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN TỪ ĐẤTVÙNG RỄ LÚA MỘT BỤI ĐỎ LÙN TẠI TỈNH CÀ MAU
Authors: Nguyễn, Hữu Hiệp
Đặng, Yến Nhi
Keywords: Vi sinh vật
Issue Date: 2019
Abstract: Từ 6 mẫu đất vùng rễ lúa Một bụi đỏ lùn được thu ở 2 xã Khánh An và Khánh Lâm, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau, 32 dòng vi khuẩn đã được phân lập trên môi trường NBRIP. Những dòng vi khuẩn này hầu hết có khuẩn lạc tròn, độ nổi mô hoặc lài bìa nguyên, có màu trắng đục. Hầu hết các dòng phân lập được có dạng que ngắn và Gram âm. Các dòng vi khuẩn được tiến hành khảo sát khả năng tạo vòng halo, xác định hàm lượng lân hòa và ảnh hưởng của pH. Khảo sát khả năng hòa tan lân cho thấy 2 dòng KL10 và KA13 cho kết quả cao nhất với hàm lượng lân hòa tan lần lượt là 69,94 và 67,80 mg/L. Dựa vào các đặc điểm tế bào, nhuộm Gram và kết quả giải trình tự 2 dòng xác định được là: dòng KL10 tương đồng với là Burkhoderia anthina với độ tương đồng 98,35%, dòng KA13 tương đồng với vi khuẩn Klebsiella pneumonia với độ tương đồng 98,91%. Từ khóa: Burkhoderia anthina, cây lúa Một bụi đỏ lùn, hòa tan lân, Klebsiella pneumonia.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30659
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.05 MBAdobe PDF
Your IP: 3.234.211.61


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.