Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30663
Title: Thiết kế bài tập rèn kĩ năng đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 5
Authors: Trịnh, Thị Hương
Trần, Thị Thúy Hân
Keywords: Giáo dục Tiểu học mầm non
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn về đọc hiểu văn bản văn học, từ đó đề xuất một số biện pháp dạy đọc hiểu văn bản văn học cho học sinh lớp 5 thông quan phân môn Tập đọc. Đồng thời khảo sát các dạng bài tập đọc hiểu trong chương trình Tập đọc lớp 5 để thiết kế một số bài tập rèn kĩ năng đọc hiểu cho học sinh lớp 5 theo yêu cầu cần đạt của Chương trình giáo dục phổ thông mới.
Description: 137 tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30663
Appears in Collections:Khoa Sư phạm

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.3 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.179.111


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.