Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30671
Title: PHÂN LẬP VÀ TUYỂN CHỌN DÒNG VI KHUẨN CÓ KHẢ NĂNG HÒA TAN LÂN TỪ ĐẤT VÙNG RỄ LÚA OM5451 TẠI TỈNH CÀ MAU
Authors: Nguyễn, Hữu Hiệp
Võ, Thị Mỹ Linh
Keywords: Vi sinh vật
Issue Date: 2019
Abstract: Từ 6 mẫu đất thu trên ruộng lúa OM5451 được trồng ở 2 xã Khánh Lâm và Khánh An, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; 36 dòng vi khuẩn đã được phân lập. Trong đó có 10 dòng vi khuẩn có khả năng hòa tan lân cao nhất được chọn cho các thí nghiệm tiếp theo. 18/36 dòng vi khuẩn có dạng hình que ngắn, kết đôi, chiếm 50%; 12/36 dòng vi khuẩn có hình dạng que ngắn, chiếm 33,32%; 2/36 dòng vi khuẩn có dạng hình cầu, chiếm 5,56%; 2/36 dòng vi khuẩn có hình dạng que dài, chiếm 5,56%; 2/36 dòng vi khuẩn có dạng hình que, kết chuỗi, chiếm 5,56%. Tất cả các dòng vi khuẩn phân lập được đều có khả năng chuyển động, trong đó 20/36 dòng vi khuẩn chuyển động nhanh, chiếm 55,56%; 16/36 dòng vi khuẩn chuyển động chậm, chiếm 44,44%. Tất cả 10 dòng vi khuẩn đều có khả năng hòa tan lân và chịu phèn. Dòng KL12 và KA2 có khả năng hòa tan lân cao và mật số ổn định nhất qua các độ pH khác nhau. Kết quả nhận diện được dòng KL12 thuộc chi Bacillus (Bacillus megaterium strain ATCC 14581), dòng KA2 thuộc chi Burkholderia (Burkholderia cepacia ATCC 25416). Từ khóa: Bacillus megaterium, Burkholderia cepacia, cây lúa, hòa tan lân, OM545
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/30671
Appears in Collections:Viện NC & Phát triển Công nghệ Sinh học

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDF
Your IP: 3.214.224.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.